Recenzje

 

  • Prof. dr hab. Tomasz Michalski, Kierownik Katedry Ubezpieczeń Gospodarczych SGH w Warszawie

Składam gorące podziękowanie za sponsorowanie i merytoryczny wkład w organizację Międzynarodowego Sympozjum Naukowego z okazji XV-lecia katedry Ubezpieczeń Gospodarczych SGH w Warszawie. Wyrażam przekonanie, że dotychczasowa współpraca przyczyni się do zacieśnienia i zintensyfikowania dalszych kontaktów, które przyniosą wymierne efekty zarówno dla STBU jak i środowiska naukowego.

  • dr Magdalena Osak, adiunkt w Katedrze Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

„Brokerownia Umiejętności" to unikatowa w branży brokerskiej, ale przede wszystkim trafna inicjatywa. Nasze dotychczasowe doświadczenia we współpracy z STBU utwierdzają nas w przekonaniu, że warto promować ją wśród naszych Studentów. Dzięki propozycjom dostępnym w ramach programu – szczególnie stażom i wykładom z praktykami biznesu – mają oni bowiem nieocenioną sposobność skonfrontowania wiedzy zdobytej w trakcie studiów z rzeczywistością rynku ubezpieczeniowego.
 

  • Prof. dr hab. Tomasz Michalski, Kierownik Katedry Ubezpieczeń Gospodarczych SGH w Warszawie

Firma STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi współpracuje z Katedrą Ubezpieczeń Gospodarczych od 2006 roku (...) W ramach dotychczasowych kontaktów kilku studentów odbyło praktyki i staże zawodowe w STBU (...) Istotnym elementem w ramach programu STBU o nazwie Brokerownia Umiejętności są wykłady i prelekcje dla studentów prowadzone na przedmiotach Ubezpieczenia i Ubezpieczenia Gospodarcze. Zajęcia te są wysoko oceniane pod względem merytorycznym.

 

  • Piotr Zieliński, Prezydent Oddziału Gdańskiego IFMSA Poland

Składamy serdeczne podziękowanie za poprowadzenie wykładu dla studentów Akademii Medycznej w Gdańsku w ramach projektu „Ubezpieczenia i inwestycje finansowe w życiu lekarza”.(...) Poprowadzony wykład był bardzo interesujący, rzeczowy i profesjonalnie przygotowany, zaś treści w nim zawarte z pewnością okażą się przydatne jego uczestnikom. Wyrażamy nadzieję na kontynuacje współpracy w przyszłości.
 

  • dr Jacek Lisowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Gratuluję cennej inicjatywy jaką jest Konkurs na najlepsze prace magisterskie.