Wybrane aktywności

 • Katedra Ubezpieczeń UE w Poznaniu, Katedra Ubezpieczeń UE we Wrocławiu, Konferencja "Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku";
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zajęcia praktyczne "Likwidacja szkody - wartość dodana obsługi brokerskiej";
 • SGH w Warszawie, wykład "Ubezpieczenia financial lines";
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, wykład "Od m2 do Top 10, czyli jak odnieść sukces w działalności brokerskiej";
 • Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, wykład "Broker ubezpieczeniowy, czyli jak łamać schematy ubezpieczeniowe";
 • Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, patronat nad konferencją "Solvency II wyzwaniem dla nauki i praktyki ubezpieczeniowej";
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, wykład pt. "Ochrona przed ryzykami zarządzania";
 • SGH w Warszawie, warsztaty poświęcone ubezpieczeniom odpowiedzialności kadry kierowniczej;
 • Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomii, wykład pt. "Ubezpieczenia morskie i transportowe";
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Ubezpieczeń Gospodarczych - warsztaty brokerskie "D&O- rozwiązania dla członków władz spółek kapitałowych";
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Ubezpieczeń Gospodarczych - wykłady poświęcone profesji brokera ubezpieczeniowego oraz podstawom ubezpieczeń gospodarczych;
 • SGH w Warszawie, Katedra Ubezpieczeń Gospodarczych – wykłady i warsztaty dla studentów dziennych i podyplomowych obejmujące m.in. problematykę podstaw ubezpieczeń, ubezpieczeń budowlano - montażowych, ubezpieczeń podróży oraz roli brokera na rynku ubezpieczeniowym;
 • Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny- cykl wykładów poświęconych prawnym aspektom ubezpieczeń, pośrednictwie ubezpieczeniowym, rynkowi Lloyd's oraz kwestiom asekuracji, reasekuracji i frontingu; 
 • Patronat i uczestnictwo w Seminarium z okazji X-lecia Katedry Ubezpieczeń Gospodarczych SGH, pt. „Ubezpieczenia gospodarcze wobec wyzwań globalizacji rynków finansowych”;
 • Patronat nad wydawnictwem naukowym stanowiącą pokłosie Seminarium;
 • Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę magisterską z dziedziny ubezpieczeń;
 • CRASM – powołanie, wspólnie z Politechniką Gdańską, specjalistycznego ośrodka monitorowania i analizy zagrożeń w gospodarce;
 • GFKM – wykłady o tematyce ubezpieczeniowej będące elementem programu studiów MBA;
 • Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii w o/Gdańsk - wykłady w ramach projektu ubezpieczeń i inwestycji w życiu lekarza.
 • Coroczne wakacyjne praktyki dla studentów szkół wyższych, m.in. SGH, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego;