Opinie

 • Krzysztof Kulawik, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Ubezpieczeń, Specjalizacja Ubezpieczenia i Zarządzanie ryzykiem; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa

Praktyki w STBU pozwoliły mi na wykorzystanie wiedzy zdobytej na studiach oraz uzyskanie nowych doświadczeń i poszerzenie swojej wiedzy, ale przede wszystkim na poznanie sympatycznych ludzi, którzy żyją w świecie ubezpieczeń i zarażają pozytywnym nastawieniem i pasją do tej branży. Czas spędzony w tej firmie zawsze będę wspominał z wielkim sentymentem.

 

 • Angelika Chodur, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Ubezpieczeń

Staż przebyty w STBU był czasem, który rozwinął we mnie myślenie analityczne i spowodował szersze spojrzenie na branżę ubezpieczeniową. Projekt, nad którym pracowałam wychodził poza typowe ramy pracy brokera, pozwolił wykorzystać wiedzę zdobytą na studiach oraz rozwinąć ją pod względem praktycznym. Atmosfera panująca w STBU skłania do samodzielnych inicjatyw, a pracujący tutaj brokerzy wspierają stażystów swoją wiedzą. Samodzielne stworzenie slipu czy też osobiste uczestnictwo w audycie ryzyka z pewnością będzie rzutowało na moją późniejszą karierę oraz spotka się z zainteresowaniem na rynku pracy.

 

 • Justyna Kobylańska, SGGW w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych, kierunek Finanse i Rachunkowość

Podczas praktyki zdążyłam nauczyć się wielu istotnych kwestii z zakresu ubezpieczeń, które na pewno przydadzą mi się dalszym rozwoju zawodowym oraz codziennych sytuacjach życiowych. Miałam możliwość poznać zasady współpracy brokerów z  klientami oraz zobaczyć na czym polega ich kontakt z zakładami ubezpieczeń. Miła atmosfera, przyjaźni i pomocni w każdej sytuacji ludzie sprawili, że czułam się swobodnie i z przyjemnością przychodziłam do pracy. Udało mi się również uzyskać informacje, które przydadzą się w pisaniu mojej pracy magisterskiej.

 

 • Aleksandra Graniszewska, SGH w Warszawie, kierunek: Finanse i Rachunkowość

 

Powierzone zadania pozwoliły mi poszerzyć wiedzę z zakresu ubezpieczeń zdobytą na studiach, mogłam też nauczyć się wielu nowych rzeczy, istotnych np. przy porównywaniu ofert różnych ubezpieczycieli. Wielką zaletą praktyk było również to, że otrzymane zadania były zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Miałam okazję poćwiczyć znajomość języka w praktyce, ale też poznać specjalistyczne sformułowania i porównać dokumenty i sprawozdania finansowe sporządzone w tych językach. Było to bardzo cenne i miłe doświadczenie.

 

 • Tomasz Ziółkowski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, specjalizacja ubezpieczeniowa.

Zdobyłem bezcenne doświadczenia (…) Nie miałem czasu na nudę, a zadania, które były mi powierzane wymagały ode mnie nie tylko wiedzy ubezpieczeniowej ale także między innymi dokładności. W razie ewentualnych problemów mogłem zwrócić się do koleżanek i kolegów o pomoc (…) Atmosfera w firmie jest przesympatyczna, co ważne dla mnie, firma była przygotowana na praktykanta i byłem dobrze prowadzony przez cały okres praktyk. Mam nadzieję, że zdobyte umiejętności i doświadczenie zaprocentują w czasie mojej kariery zawodowej.

 

 • Grzegorz Kowalczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Ubezpieczeń.

Praktyka były dla mnie ciekawym doświadczeniem, zobaczyłem na czym polega praca w firmie brokerskiej. Dostawałem różnorodne zadania, dzięki czemu będzie mi na pewno łatwiej odnaleźć się w późniejszej pracy. Istotne było dla mnie także poznanie od strony praktycznej ubezpieczeń D&O, o których wcześniej zbyt wiele nie wiedziałem. Nauczyłem się także jak konstruować rekomendacje i do jakich pozycji w porównaniach przywiązywać szczególną uwagę. Na plus zaliczyłbym także bardzo miłą i kameralną atmosferę.

 

 • Dariusz Dawidowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Ubezpieczeń.

Miałem możliwość nie tylko sprawdzenia i wykorzystania wiedzy zdobytej dotychczas na studiach, lecz także zapoznania się z nowym dla mnie zagadnieniem, jakim są ubezpieczenia morskie. W firmie panowała bardzo pozytywna atmosfera, a pracownicy różnych działów chętnie dzielili się swoim doświadczeniem i umiejętnościami, dzięki czemu czas spędzony na praktyce mogę zaliczyć jako udaną inwestycję w przyszłość.

 

 • Marta Zieniewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Ubezpieczeń.

Dzięki praktykom uwierzyłam, że każdy bez względu na doświadczenie może wnieść coś nowego w życie firmy, bo STBU to miejsce gdzie wiedza, inicjatywa i kreatywność są zauważone i docenione.

 

 •  Anna Osowska, Wydział Prawa Uniwersytetu Gdańskiego.

Miałam przyjemność uczestniczyć w programie "Wakacyjny Staż", w ramach którego odbyłam miesięczne praktyki w firmie STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi. Wykonując powierzone mi zadania, mogłam wykorzystać i rozwinąć wiedzę uzyskaną w trakcie studiów. Dowiedziałam się wiele na temat ubezpieczeń oraz działalności brokerów ubezpieczeniowych. Różnorodność zadań, jakie otrzymywałam pozwalała mi ocenić w czym czuję się najlepiej. Polecam, szczególnie studentom ekonomii i prawa!

 

 •  Marcin Kamiński, Wydział Prawa Uniwersytetu Gdańskiego.

W praktykach, które odbyłem w STBU podobała mi się różnorodność powierzonych mi zadań. Podczas stażu miałem okazję zobaczyć jak działają różnorodne działy firmy począwszy od takich jak marketing, na stricte ubezpieczeniowych kończąc. W związku z tym, że studiuję prawo ucieszyła mnie możliwość zdobycia wiedzy nie tylko na temat prawa ubezpieczeniowego, ale także innych dziedzin prawnych na przykład zamówień publicznych. Osoby z którymi miałem przyjemność współpracować były bardzo życzliwe, zawsze mogłem liczyć na ich pomoc  i chęć podzielenia się swoją wiedzą.  Doświadczenie, które zdobyłem w STBU z pewnością będzie dla mnie bezcenne w przyszłości.

 

 • Emilia Maciołek, Wydział Zarządzania Politechniki Gdańskiej, specjalność Zarządzanie organizacją.

Dzięki możliwości odbycia praktyki w STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi mogłam wykorzystać swoją wiedzę w praktyce oraz zdobyć nowe umiejętności o których nie mówi się w czasie zajęć wykładowch. Zdobyta wiedza pozwoliła mi nie tylko na określenie swojej przyszłej kariery zawodowej, ale także ułatwiła napisanie pracy magisterskiej. Poznałam również wielu ciekawych i bardzo sympatycznych ludzi, z którymi współpraca to czysta przyjemność.Dziękuję wszystkim pracownikom, za tak miłą atmosferę.
 

 • Kamila Ścisłowska, Wydział Zarządzania UG, Specjalność statystyka ubezpieczeniowa.

Praktyka była dla mnie możliwością zdobycia niezwykle cennego doświadczenia oraz okazją do współpracy z miłymi ludźmi. Pozwoliła na pogłębienie wiedzy nt. rynku ubezpieczeniowego, którą zdobyłam na studiach. Szczególne cenna była dla mnie współpraca z działem ubezpieczeń życiowych oraz z działem zajmującym się projektowaniem i wdrażaniem nowoczesnych programów ubezpieczeniowych, w których brałam aktywny udział. Wiem, że spędzony czas był dla mnie inwestycją w przyszłość. Polecam wszystkim praktyki w STBU.
 

 • Olek Chmiel, SGH w Warszawie, Katedra Ubezpieczeń Gospodarczych.

Praktyki w STBU dały mi dużą wiarę we własne umiejętności. Uczestniczyłem w realizacji wielu innowacyjnych projektów, a przy tym pozostawiono mi sporą swobodę twórczą. Na początku obawiałem się że powierzone mi zadania mogą mnie przerosnąć, ale dzięki wsparciu koleżanek i kolegów udało się przezwyciężyć początkowe trudności. Panująca w biurze atmosfera oraz warunki pracy sprawiły, że pomimo innych atrakcyjnych ofert pracy postanowiłem dołączyć do „rodziny” STBU.
 

 • Marcela Brzoska, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Katedra Ubezpieczeń.

Moja wygrana w Konkursie spotkała się z dużym zainteresowaniem potencjalnych pracodawców. Podczas starań o prace stanowiło to istotny element rozmów rekrutacyjnych. Niewątpliwym atutem Konkursu na najlepsze prace magisterskie była także wysoka nagroda finansowa oraz możliwość zaistnienia w branżowych mediach.
 

 •  Tomek Sokołów, Wydział Prawa Uniwersytetu Gdańskiego i Wydziału Dziennikarsrtwa UG.

Praktyka w STBU to naprawdę ciekawe doświadczenie. Szczególnie dla mnie – studenta prawa i dziennikarstwa. Praca tutaj pozwoliła mi na sprawdzenie nabytych umiejętności w obu wspomnianych dyscyplinach. W końcu redagowanie specjalistycznych tekstów dotyczących ubezpieczeń wymaga nie tylko lekkiego pióra, ale też znajomości nomenklatury prawno-ubezpieczeniowej. Miałem możliwość poznania świata ubezpieczeń „od kuchni”. Studiowanie umów ubezpieczenia, fachowych publikacji, czy przygotowywanie ofert owocowało nie tylko coraz lepszym ogólnym rozeznaniem w kwestii ubezpieczeń, ale też zaobserwowaniem ich niuansów i swoistości. Wiedza to szczególnie przydatna dla studenta prawa tuż przed wyborem tematu pracy magisterskiej.