Wiadomości

Nagrody za najlepszą pracę magisterską

28-05-2008
Wiadomości

W ramach pierwszej edycji programu edukacyjnego "Brokerownia Umiejętności" Jury przyznało nagrody za najlepsze prace magisterskie. Celem konkursu skierowanego do absolwentów uczelni wyższych było wyłonienie najlepszych prac poświęconych problematyce ubezpieczeniowej oraz zarządzania ryzykiem. Spośród nadesłanych zgłoszeń Jury nominowało do nagrody dwa opracowania.

Zwycięzcami konkursu zostali:
Łukasz Pepłoński, absolwent SGH w Warszawie, za pracę poświęconą zjawisku bancassurance, jego charakterystyce oraz występowaniu w Polsce na tle innych krajów europejskich oraz

Marcelina Brzoska z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, autorka pracy poświęconej użyteczności ubezpieczenia kredytu kupieckiego i raportów handlowych dla pełniejszej ochrony przed niewypłacalnością kontrahentów.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pierwszej edycji konkursu. Spotkał się on z bardzo pozytywnym odzewem ze strony środowiska naukowego oraz samych studentów. Gratuluję zwycięzcom, których pozycje charakteryzował bardzo wysoki poziom merytoryczny oraz ambitna i interesująca tematyka wykraczająca poza standardowe postrzeganie ubezpieczeń - Adam Lewandowski, członek Zarządu STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi.

« wróć