Wiadomości

Leszek Niedałtowski Prezesem PIBUiR

16-07-2008
Wiadomości

Ukonstytuował się nowy Zarząd Polskiej Izby Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Na swoim pierwszym posiedzeniu 9 lipca br. dokonał także wyboru naczelnych władz organizacji. Prezesem Izby został Leszek Niedałtowski, pełniący obowiązki wiceprezesa Zarządu STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi.
W działalności Izby chciałbym położyć szczególny nacisk na promowanie i upowszechnianie standardów corporate governance w środowisku brokerskim. Według mnie pozycja zawodu brokera w ocenie społecznej może i powinna być istotnie poprawiona. Wymaga to jednak konsekwentnych działań w zakresie informowania opinii społecznej o faktycznym zaangażowaniu brokera w procesie zarządzania ryzykiem losowym swoich klientów i nie sprowadzaniu jego roli jedynie do niezależnego pośrednika przy zawieraniu umów ubezpieczenia. Istotnym czynnikiem mającym również wpływ na pozycję środowiska w ocenie społecznej ma, w mojej opinii, pełna transparentność działań firm brokerskich. Mam nadzieję, że w realizacji tych i innych celów uda nam się skonsolidować wysiłki i podjąć wspólne działania z innymi organizacjami naszego samorządu zawodowego -stwierdził nowo wybrany prezes PIBUiR.


Ponadto w skład zarządu PIBUiR weszli:
Małgorzata Kaniewska - wiceprezes i Sekretarz Generalny
, Mariusz Apulski - wiceprezes Zarządu oraz członkowie: Przemysław Konopka, Robert Kożuchowski, Tomasz Kwiatkowski, Andrzej Łempicki.

Polska Izba Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych istnieje od 2003 roku. Zrzesza podmioty gospodarcze posiadające status brokerów ubezpieczeniowych. Jej głównym zadaniem jest stwarzanie właściwych warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz reprezentowanie interesów zawodowych brokerów.


« wróć