Dane rejestrowe

STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.
81-855 Sopot, ul. Rzemieślnicza 33
Zezwolenie PUNU nr 385/98, NIP: 585-13-40-951, REGON: 191640955, Numer KRS 0000090358, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 114 000,- PLN