Praktyki letnie


Wszystkim zainteresowanym dziękujemy za przesłane kandydatury odbycia praktyk w STBU. Kolejny nabór planujemy w maju 2017 roku.

Zapraszamy!