Dla uczelni

Ideą Programu jest stworzenie przestrzeni do współpracy, wymiany doświadczeń i kreowania ambitnych inicjatyw edukacyjnych pomiędzy praktykami rynku ubezpieczeniowego, a społecznością naukowo-akademicką uczelni wyższych. Naszym celem jest także:

 

  • Umożliwienie studentom i słuchaczom nabycia praktycznych kompetencji podczas studiów;
  • Organizacja indywidualnych praktyk, stypendiów naukowych oraz konkursów;
  • Kreowanie wizerunku i pozycji eksperckiej marek - wśród studentów uczelni wyższych oraz na rynku ubezpieczeniowym;

 

W ramach Brokerowni Umiejętności możemy zaoferować m.in.:

 

  • wykłady i spotkania ze specjalistami rynku ubezpieczeniowego,
  • współpracę w zakresie organizacji praktyk studenckich,
  • możliwość dofinansowania badań i opracowań naukowych,
  • patronaty przy organizacji sympozjów, konferencji oraz innych wydarzeń istotnych dla środowiska naukowego,
  • dostęp do Bazy Wiedzy STBU.