Uczelnie

Współpraca

Posiadamy partnerskie relacje z najbardziej renomowanymi uczelniami wyższymi w kraju. Są wśród nich - najstarsza w Polsce Katedra Ubezpieczeń działająca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Katedra Ubezpieczeń Gospodarczych SGH w Warszawie.

Studenci

Praktyka

Organizujemy konkursy na najlepszą pracę magisterską oraz zapewniamy dostęp do praktycznej wiedzy merytorycznej. W ostatnich latach płatne praktyki zawodowe odbyło u nas blisko 45 studentów. Część z nich jest dzisiaj pracownikami STBU.

Partnerzy

Integracja

Przy współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi, samorządem gospodarczym oraz organizacjami biznesowymi tworzymy platformę wymiany doświadczeń oraz wypracowujemy standardy mające korzystniej zaspokajać potrzeby interesariuszy rynku ubezpieczeniowego.